Gemeente en wooncorporatie realiseren ondergrondse waterberging


De gemeente Borne heeft afgelopen halfjaar samen met wooncorporatie Welbions een ondergrondse waterbuffering gerealiseerd in de wijk Wensink-Noord. Volgens de gemeente was dat nodig om toekomstige waterschade te voorkomen. Overtollig regenwater kan vanaf nu worden opgevangen in het ondergrondse watersysteem. De gemeente Borne bekostigde het opvangsysteem, de wooncorporatie stelde de grond beschikbaar en zorgde voor de inrichting van het terrein.

Snel wateroverlast

In 2014 startte de gemeente Borne met de wooncorporatie de voorbereidingen van een ondergrondse waterbuffer in de Van Bemmelstraat. Dat was hard nodig, want dit gebied ligt laag en de grondwaterstand is er hoog. Bij een flinke hoosbui of natte periode kampte de buurt met wateroverlast. Meerdere malen stond er water in of onder de woningen. Wooncorporatie Welbions is eigenaar van de woningen en benaderde de gemeente om samen voor een oplossing te zorgen. Gezamenlijk maakten zij een bijzonder ontwerp voor wateropvang. Het bergend vermogen van de ondergrondse waterbuffering bedraagt circa 600 m3.

Passende oplossing

De partijen hebben gekozen voor een wateropslagsysteem volgens de Watershell-methode. Dit is een ondergrondse betonnen bak met pilaren om de constructie stevigheid te geven. De wanden zijn daarentegen minder dik, zodat er meer ruimte is voor water. Door minder gebruik van beton en wapening kunnen de ondergrondse waterbergingskelders aangelegd worden tegen relatief lage kosten. Tevens is deze methode geschikt voor plaatsen met een hoge grondwaterstand, waarbij rekening moet worden gehouden met de opwaartse druk. Ideaal voor deze locatie. De waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) biedt in de Van Bemmelstraat tijdelijke opslag in tijden van hevige neerslag. Het water wordt daarna gedoseerd afgevoerd via het bestaande rioolstelsel.