Rioolvervanging kan goedkoper


Tijdens de bestuurdersbijeenkomst van Twents waternet op 19 november gaf Arjan Messelaar van Broks-Messelaar Consultancy, uitleg over de financiële aspecten bij rioolvervanging. Slim en doelmatiger investeren kan tot flinke besparingen leiden, bleek uit zijn verhaal.

Extra kosten onvermijdelijk

Veel rioolstelsels zijn 40 tot 50 jaar oud en aan vernieuwing toe. De komende jaren krijgen de gemeenten een piek te verwerken bij de vervanging van riolering. Daarnaast zijn extra maatregelen nodig om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Dat betekent hogere kosten voor de gemeente, die dat doorberekent naar de gebruikers via de rioolheffing . Om de kosten en dus ook de rioolheffing te beperken, onderzoekt de werkplaats Financiering Rioolvervanging mogelijkheden om op een slimme manier te investeren in nieuwe riolering.

Onderzoek naar andere financieringvormen

Het onderzoek bestaat uit inventarisatie van de huidige methoden, financieringswijzen en kostentoerekening. Daarna brengt de werkplaats mogelijke besparingen in beeld. Dat kan bijvoorbeeld door niet af te schrijven of geleidelijk over te stappen naar een andere financieringsvorm. Arjan Messelaar belichtte de voor- en nadelen van sparen, lenen of periodiek een deel contant te betalen bij rioolvervanging. “Dat kan soms wel 25 % minder kosten opleveren. Maar om doelmatig te investeren moet je ook de effecten en risico’s in kaart brengen. Bovendien is afstemming met andere werken in de openbare ruimte belangrijk of het aanhaken bij kansen die aanwezig zijn. Efficiënt samenwerken en nieuwe technieken en kennis toepassen bespaart eveneens veel geld.“

Scenario’s voor eigen keuze

De gemeenten van Twents waternet ontvangen het resultaat van het onderzoek in het voorjaar 2016 met diverse scenario’s die op hun eigen situatie toegepast kan worden.