Bornerbroek voorbeeld van expertise uit de wijk


Het kantoor van waterschap Vechtstromen in Almelo was op 3 december het toneel van een netwerksessie van Duurzaam Overijssel Werkt! Beleidsmedewerkers en bewoners spraken over hoe je samen aan de slag kunt met uitvoeringsprojecten in de openbare ruimte. Daarbij was het (afkoppel)project De Mors in Bornerbroek van de gemeente Almelo het onderwerp van gesprek. Na de sessie is de conclusie duidelijk: Meer resultaat voor hetzelfde belastinggeld.

Wateroverlast in De Mors

De werkplaats Communicatie Afkoppelprojecten van Twents waternet heeft dit project in Bornerbroek als pilot gekozen om een participatieve communicatieaanpak te ontwikkelen voor afkoppelprojecten. Het resultaat is een handboek voor gemeenten, dat in het voorjaar 2016 verschijnt. De Mors heeft al jaren problemen met de afwatering. Deze buurt ligt op het laagste punt in de omgeving en bij hevige regenval staan de straten blank, komen putdeksels omhoog en zijn wc’s niet meer bruikbaar. Gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen hebben een plan gemaakt om de problemen structureel op te lossen. In deze pilot wordt samengewerkt volgens het principe van cocreatie. Dit is helemaal nieuw. Gemeente en bewoners werken op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid aan een ontwerp voor de openbare ruimte. Daarnaast nemen bewoners ook afkoppelmaatregelen in hun tuin. Tijdens de sessie vertellen betrokken beleidsmedewerkers en bewoners over hun ervaringen bij dit proces.

Meer resultaat voor het hetzelfde belastinggeld

De medewerking van bewoners is groot. Iedereen in de wijk wil van de waterproblemen af en heeft daar iets voor over. Bovendien is er een sterke verbondenheid in de wijk. Willem Seine van Natuur en Milieu Overijssel leidt namens de gemeente Almelo het project in Bornerbroek. Hij vertelt dat de bewoners vertrouwen in elkaar hebben, elkaar goed informeren en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen woonomgeving. Bovendien is er veel organisatiekracht in de wijk.“Er is een kernteam van bewoners gevormd die persoonlijke contacten onderhouden, maar ze communiceren ook via e-mail en Whatsapp. En alle informatie is voor iedereen toegankelijk via de cloud. Goede informatie voor iedereen is een belangrijk winstpunt,” constateert hij. “Het is heel bijzonder, dat de bewoners elkaar zo motiveren. Leden van het kernteam hebben met alle bewoners gesprekken gevoerd en bijna iedereen wilde meedoen om op eigen erf het regenwater van de riolering af te koppelen. Dat is uniek,” licht Willem toe. “Deze aanpak levert meer resultaat voor hetzelfde belastinggeld, zeggen ze zelf.”

Waardevolle ervaringen

De wijk is gebouwd op een laag terrein. “Vroeger was het de ijsbaan. Dat is de oorzaak van de problemen. De gemeente Almelo heeft vanaf 2001 allerlei maatregelen getroffen, maar na het aanleggen van Doorbraak kwamen de problemen terug,” legt bewoner Jan Heimerink uit. Dit is het moment om het structureel op te lossen. Daarom worden de gebreken nu integraal aangepakt. Zowel bij het maken van het ontwerp en de voorbereiding van het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van de riolering spelen de bewoners zelf een grote rol. Bewoner Hans Koopman noemt enkele aandachtspunten in het proces. “We moesten eerst wel wennen om echt mee te denken en te doen in dit proces. Dat was nieuw voor ons. Ook hadden we moeite met de gebruikte vaktaal. De informatie van de gemeente was vaak te technisch is en moeilijk te begrijpen voor ons. Daardoor ontstonden soms misverstanden. ”Marcel Roordink van de gemeente Almelo is blij met de samenwerking. “De expertise komt uit de wijk. De bewoners kennen de knelpunten. En ik sta ik er elke keer weer van te kijken hoe snel zaken geregeld zijn. Prachtig!“