Waterbestuurders en managers bijgepraat


“We zijn mooi op streek.” Dat was de boodschap aan de Twentse wethouders, DB-leden en managers tijdens de jaarlijkse bestuurlijke bijeenkomst op 19 november in Vroomhoop. Zij zijn uitgebreid bijgepraat over de resultaten van hun samenwerking binnen het Twents waternet.

Op donderdagmiddag 19 november verzamelden de Twentse wethouders, DB-leden van het waterschap en managers zich in het nieuwe activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop. Vanuit hun taken en bevoegdheden op het gebied van waterbeheer had het samenwerkingsverband Twents waternet hen uitgenodigd voor de jaarlijkse bestuurlijke bijeenkomst over de samenwerking en de ontwikkelingen in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering). Gastheer Ben Engberts, wethouder gemeente Twenterand, benadrukte het belang van de bijeenkomst. “We moeten elkaar scherp houden en ambtelijke tijd vrij maken voor een optimale samenwerking. Dat verbetert de kwaliteit in de waterketen en maakt ons minder kwetsbaar.”

Mooi op streek

Jos Jogems van de ambtelijke werkgroep Twents waternet gaf uitleg over de stand van zaken en over de resultaten van de samenwerking tot nu toe. “Onze opdracht is € 14,3 miljoen aan kosten te matigen in 2020. De 14 Twentse gemeenten hebben al € 7,7 miljoen gerealiseerd, waterschap Vechtstromen heeft geprogrammeerd, dat het in 2020 4 miljoen structureel minder uitgeeft. Dat betekent dat we nog een gezamenlijke opgave van € 2,6 miljoen hebben te gaan de komende vijf jaar. We zijn mooi op streek. En als we nog beter gaan samenwerken kunnen we een veel grotere stap maken.” De samenwerking binnen het Twents waternet is prettig en vol vertrouwen. De organisaties profiteren van de informatie-uitwisseling. Uitdagingen en winst is er nog te halen door gebruik te maken van de kennis van bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen.

Vervanging riool slim financieren

Arjan Messelaar, adviseur bij Broks-Messelaar Consultancy, onderzoekt de financieringmethoden die de Twentse gemeenten toepassen bij rioolvervanging. In de jaren ‘60 en ‘70 is veel riolering aangelegd, die na ongeveer zestig jaar aan vervanging toe is. Omdat er een vervangingspiek van de riolering aankomt, moet de rioolheffing hoe dan ook omhoog. Bovendien hebben we te maken met maatregelen als gevolg van klimaatverandering. Dat betekent veel extra kosten voor rioolvervanging de komende jaren. Tijdens zijn presentatie vertelt Arjan Messelaar over slimmere financieringsvormen, die veel geld kunnen besparen. Het resultaat van het onderzoek wordt in het voorjaar van 2016 aan de gemeenten voorgelegd.

Kijkje nemen

Na de inleidingen ging het gezelschap naar buiten om het waterproject op het Belevingsplein in Vroomshoop te bekijken. De gemeente Twenterand heeft in samenwerking met waterschap Vechtstromen water afgekoppeld en als stromend waterelement teruggebracht in de openbare ruimte. Daarna vertrokken de aanwezigen naar de rwzi (rioolwaterzuivering) in Vroomshoop voor een rondleiding en uitleg over het zuiveren van het afvalwater met behulp van de innovatieve Nereda techniek. Onder genot van een hapje en drankje werd er volop nagepraat en keken bestuurders en managers terug op een inspirerende en zinvolle bijeenkomst.