Nieuws over Waterwinst TAAK 2.0


Er is een digitale nieuwsbrief van Waterwinst TAAK 2.0. Onder deze naam werkt het Twents waternet intensief samen op het gebied van riolering en rioolwaterzuivering, want samen zijn we slimmer met water.

De doelstellingen voor Waterwinst TAAK 2.0 zijn kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid van de afvalwatersysteem in Twente.

Nieuwsbrief september 2015